Skip to content

Política de privacitat i de protecció de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, d’ara endavant RGPD, ÓSCAR LARRIBA SALA (nom comercial, Xatcom) posa de manifest la present política de privacitat i de protecció de dades en relació a les dades facilitades lliurement i voluntàriament pels usuaris i usuàries:

 

IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ÓSCAR LARRIBA SALA
CIF: 20422433C
Adreça: Molinell, 37, baix, 46010, València.
Telèfon: 96 065 0404
Correu electrònic: info@xatcom.net

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquesta política és aplicable a les persones següents:

– Persones que visiten la web www.xatcom.net.

– Persones que es comuniquen de manera voluntària amb Xatcom, mitjançant el formulari de contacte de la web o mitjançant un correu electrònic.

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT I BASE LEGAL

– En cas d’enviament d’una consulta general a través del formulari de contacte o mitjançant correu electrònic, la finalitat de la recollida i el tractament de les dades per part de Xatcom té com a única finalitat la resposta a les consultes plantejades. En cap cas aquestes dades s’incorporaran a cap fitxer amb la intenció de dur a terme un tractament de les dades o incorporar-les a cap base de dades amb la finalitat de fer comunicacions comercials, més enllà de les derivades de la pròpia consulta.

La base legal per al tractament d’aquestes dades és la resposta a les consultes realitzades voluntàriament per l’usuari/ària.

– En cas d’enviament d’un currículum a través del formulari de contacte (única via acceptada de recepció de currículums per part de Xatcom), la finalitat del tractament és exclusivament dur a terme les accions necessàries per a la selecció i contractació del personal. En aquest cas, les dades s’incorporaran a un fitxer de currículums. En cap cas no es preveu la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal.

La base legal per al tractament de les dades del currículum vitae és el consentiment que atorga el candidat/a a aquesta política de privadesa i protecció de dades en realitzar l’enviament del seu currículum per participar en processos de selecció.

– Pel que fa a les cookies que Xatcom utilitza a la seua pàgina web, i que s’emmagatzemen als dispositius de l’usuari/ària amb acceptació prèvia, tota la informació es troba publicada a la Política de Cookies.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

– Les dades derivades de l’enviament d’una consulta general, en no incorporar-se a cap fitxer, es conservaran només mentre dure la relació derivada de la consulta.

– Les dades dels currículums vitae es conservaran durant el període de temps en què Xatcom considere que es puga fer efectiva una nova contractació de personal.

 

EXERCICIS DE DRETS

En qualsevol moment els usuaris i usuàries poden exercir els drets de rectificació de dades inexactes, de supressió o dret a l’oblit, d’oposició al seu tractament per motius relacionats amb la seua situació particular, així com de limitació del mateix i de portabilitat de les dades, en les condicions previstes al RGPD.

Els drets es poden exercir mitjançant els canals següents:

– Comunicació escrita adreçada a Xatcom, c/ Molinell, 37, baix, 46010 València.
– Correu electrònic a info@xatcom.net, especificant a l’assumpte del missatge “Sol·licitud de drets RGPD”.
– A través del formulari de contacte de la web, especificant a l’assumpte del missatge “Sol·licitud de drets RGPD”.

Així mateix recordem que en tot moment l’usuari/ària té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat de control corresponent.

 

DATA DE PUBLICACIÓ

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades s’ha publicat el 5 de maig de 2021.

Xatcom · Agencia digital Valencia
Carrer de Molinell, 37 · 46010 València

Tots els drets reservats © Xatcom 2016

Xatcom · Agencia digital Valencia
Carrer de Molinell, 37 · 46010 València

Tots els drets reservats © Xatcom 2016