Skip to content

Política de privacitat i de protecció de dades

A l’efecte del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades, ÓSCAR LARRIBA SALA, us informa que en determinades àrees de la nostra Web se sol·licita a l’usuari una sèrie de dades de caràcter personal.
L’usuari sempre té l’opció d’acceptar o rebutjar les condicions legals amb les quals facilitarà aquestes dades. Es considera aquesta acceptació com a consentiment informat, i autoritza expressament el tractament amb les següents característiques:

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del fitxer: ÓSCAR LARRIBA SALA
Domicili del responsable: CL. MOLINELL, 37 SOTA 46010 VALÈNCIA
Finalitat: Atendre la vostra sol·licitud d’informació o un altre tipus de peticions que hagueu realitzat per mitjà de la nostra pàgina web.
Legitimació: Consentiment de l’afectat.
Destinataris de cessions de dades: Les dades que ens facilite no seran objecte de cessió.
Drets: Accés, rectificació, supressió i oposició al tractament de dades.
Informació addicional: Podeu sol·licitar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic que figura a les nostres dades de contacte.

ÓSCAR LARRIBA SALA considera que les dades dels usuaris registrats són de més importància i per això es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, per la qual cosa ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament que recull les mesures destinades a protegir la confidencialitat de les dades de caràcter personal que obren en poder seu, d’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades.

 

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del fitxer

ÓSCAR LARRIBA SALA
Per a qualsevol qüestió relacionada amb Protecció de Dades, podeu contactar amb ÓSCAR LARRIBA SALA mitjançant el següent número de telèfon: 960650404

Domicili del responsable

CL. MOLINELL, 37 SOTA 46010 VALÈNCIA
També podeu contactar amb nosaltres per mitjà de la següent adreça de correu electrònic: info@xatcom.net

Quines dades tractem?

Tractem les dades que vostè ens ha facilitat. Tenint en compte el tipus de servei que us prestarem, podem tractar dades de les categories següents:

  • DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU
  • DADES ECONÒMIQUES/FINANCERES
  • DADES DE CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS I SOCIALS
  • DADES D’OCUPACIÓ

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A la nostra empresa tractem, principalment, la informació que ens faciliten els nostres clients per fer les gestions encomanades per aquests.
També podem utilitzar les vostres dades per tramitar altres sol·licituds que ens haja pogut realitzar.

Per quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades es conservaran durant els períodes en què es puga derivar una responsabilitat per a la nostra signatura, d’acord amb allò establert a la legislació.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Les causes que legitimen ÓSCAR LARRIBA SALAper al tractament es basa en:

  • Consentiment de l’afectat, necessari per a l’execució la tramitació de les sol·licituds d’informació que haja pogut fer mitjançant la nostra pàgina web.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades que ens facilite no són objecte de cessió, excepte en els supòsits que així ho exigisca la Llei.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades a què tenim accés han estat demanades directament de l’interessat o del seu representant legal.

No es tracten dades procedents d’altres fonts ni empreses.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les seues dades?

Podeu exercir els drets daccés, rectificació, supressió, limitació del tractament o oposició, mitjançant escrit dirigit al domicili dalt indicat.
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la nostra empresa estem tractant dades personals que els concernisquen o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser arreplegats.
Els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en este cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. ÓSCAR LARRIBA SALA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Xatcom – Agencia digital Valencia
C/ de Molinell, 37  46010 València

Tots els drets reservats © Xatcom 2016

Xatcom – Agencia digital Valencia
C/ de Molinell, 37  46010 València

Tots els drets reservats © Xatcom 2016