Skip to content
Certificat SSL

Quatre motius importants per instal·lar un certificat SSL a la nostra web

La seguretat és més important a internet a cada dia que passa. Les webs amb certificat SSL, que permeten utilitzar el protocol HTTPS, tindran un millor posicionament en Google, com ha anunciat en repetides ocasions el gegant estatunidenc. Totes les noves webs fetes per Xatcom compten amb el certificat, que recomanem instal·lar als nostres clientes. Expliquem ací quatre motius per a fer-ho.


1) Comptar amb un protocol de seguretat garanteix la protecció de les dades financeres i personals tant del propietari de la web com dels seus clients. D’aquesta forma s’evita que puguen ser interceptats per tercers.
2) Transmetre confiança. Els usuaris o futurs clients sols confien en llocs web que tenen elements de seguretat visibles: URL que comencen per HTTPS, una entitat coneguda, cadenat verd en la barra del navegador. Comptar amb un ambient augmentarà la confiança dels clients i amb això el nombre de conversions o vendes.
3) Pel posicionament SEO. Fa temps que Google avançava que HTTPS seria una eina per a millor ar el rànquing en les cerques. Amb la darrera actualització del seu algoritme tot indica que tindrà més en compte la presència d’un certificat SSL per determinar-ne la posició.
4) Com a protecció contra el pishing. Una de les majors preocupacions és la suplantació d’identitat. Aquest certificat compta amb protocols per a assegurar als clientes que sols existeix una versió d’una pàgina.
Netscape Communications va crear HTTPS el 1992 pel seu navegador Netscape Navigator i va ser considerat com un estàndard l’any 2000 per la comunitat d’enginyers i desenvolupadors web. HTTPS és un procol segur de transferència d’hipertext destinat a la transferència segura de dades, és a dir, és la versió segura d’HTTP.
Potser tot açò ens sone a xinès si no estem familiaritzats amb tecnicismes d’internet. Però molt probablement en els darrers mesos, amb l’actualització dels nous navegadors Google Chrome 56 (de gener de 2017) i Mozilla Firefox 52.0.1, hajam començat a preguntar-nos què significa. En Mozilla el canvi més significatiu és que si ara accedim a una web amb protocol HTTP (la immensa majoria), en escriure sobre un camp de qualsevol formulari apareix el següent missatge: Aquesta connexió no és segura. Les credencials introduïdes ací poden veure’s compromeses. També observem que al costat de la barra d’adreces web ens apareix un cadenat gris tatxat. La nova actualització de Google Chrome representa un canvi molt important relacionat amb la seguretat, el protagonista del qual és el Certificat SSL a través de l’ús d’HTTPS. Aquesta nova actualització afavorirà els llocs que compten amb Certificat SSL com a senyal de rànquing, restant així millor posicionats en els resultats de les cerques.
Essencialment, SSL estableix un ellanç altament xifrat entre el servidor i el navegador web del seu visitant mitjançant l’encriptació de les diferents dades transmeses: targetes de crèdit, dades personals, etc. SSL és una forma segura de transmissió de dades sensibles ja que la informació viatja altament xifrada mitjançant algoritmes simètrics, evitant d’aquesta manera que puguen ser interceptats per hackers.
Google té com a finalitat la seguretat plena de tots els lllocs web als quals dirigeix els seus milions de clients. A partir de gener de 2017 qualsevol lloc web, ja siga de comerç electrònic, blog o diari digital, serà etiquetat per Google en la barra de navegació com a lloc segur HTTPS o no segur HTTP.

Nosaltres hem actualitzat la nostra web i les dels nostres projectes a HTTPS. Si té interès a rebre informació ens pot contactar ací.

Entrades relacionades

Xatcom – Agencia digital Valencia
C/ de Molinell, 37  46010 València

Tots els drets reservats © Xatcom 2016

Xatcom – Agencia digital Valencia
C/ de Molinell, 37  46010 València

Tots els drets reservats © Xatcom 2016