Skip to content

Projectes

cor-3

Consorci de Residus V5-COR

Continguts informatius, transparència i divulgació, molta divulgació. Mesos de treball intens i implicació de tot l’equip de Xatcom han estat necessaris per tirar endavant una web d’aquesta magnitud. Un esforç comunicatiu, que inclou amplis reportatges informatius produïts a la redacció de Xatcom, orientat des de l’inici a fer intel·ligible pels ciutadans l’enorme complexitat que envolta la gestió dels residus.

Una de les seccions més destacades és el Portal de Transparència, un extens catàleg de documents permanentment actualitzat a disposició dels ciutadans. Les entranyes de l’entitat al descobert en un espai que va més enllà dels requisits a què obliga la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Xatcom – Agencia digital Valencia
C/ de Molinell, 37  46010 València

Tots els drets reservats © Xatcom 2016

Xatcom – Agencia digital Valencia
C/ de Molinell, 37  46010 València

Tots els drets reservats © Xatcom 2016