Skip to content
usabilidad web

Usabilitat: menys és més

Podem definir el terme usabilitat com la facilitat d’ús. Fa referència a la rapidesa amb què podem aprendre a utilitzar un instrument o objecte, l’eficiència en utilitzar-lo, quin és el grau de propensió a l’error, i quan li agrada als usuaris.

Mies Van Der Rohe (pioner en l’ús d’aquest estil) va ser un arquitecte i dissenyador industrial que va dirigir l’escola Bauhaus entre 1930 i 1933, any en què va ser tancada. Seua és el cèlebre aforisme: Less is more (‘”menys és més”).

Tot i que el sentit de la frase fa referència a l’ús de decoracions que no aportaven res al disseny industrial o arquitectònic, aquesta idea i concepte podem aplicar-la a totes les disciplines del disseny.

Actualment el terme és usat a bastament en l’àmbit de la informàtica i la tecnologia i és un concepte implícit en les característiques que ha de posseir un bon disseny per la consecució dels seus objectius. Si una característica no es pot utilitzar o no s’utilitza, és com si no existira.

No hem de confondre usabilitat amb accessibilitat, són termes diferents, però en un bon treball haurien d’anar de la mà i complementar-se l’un amb l’altre.

Des dels anys 90 del segle passat diferents estaments internacionals han desenvolupat una gran quantitat de propostes de directrius d’usabilitat web, algunes de les qual es poden considerar estàndards.

Definicions formals:

ISO/IEC 9126:
La usabilitat es refereix a la capacitat de un programari de ser comprès, après, usat i ser atractiu per l’usuari, en condicions específiques d’ús.

ISO/IEC 9241:
Usabilitat és l’eficàcia, eficiència i satisfacció amb què un producte permet d’assolir objectius específics a usuaris específics en un context d’ús específic.

En ambdues definicions es destaca l’usuari, perquè ha de ser l’eix d’un bon disseny. El Disseny Centrat en l’Usuari (UCD) és una metodologia estructurada de desenvolupament de producte que implica els usuaris a través de totes les etapes de desenvolupament del mateix. Usability.gov és un bon exemple de metodologia per desenvolupar la usabilitat en un disseny web.

Des de la nostra experiència en desenvolupament de projectes i interfícies web, ja siguen botigues online, webs corporatives o portals temàtics, ens trobem amb clients que acudeixen a nosaltres queixant-se d’haver-se gastat milers d’euros en antics proveïdors per treballs que en realitat no responien a les necessitats (tot i que si a les sol·licituds) o eren extremadament complexes. Un bon equip de disseny ha d’escoltar els suggeriments dels seus clients i intentar integrar-les en el disseny, però aquesta ha de respondre a les necessitats de l’usuari i no del client que ho sol·licita.

La usabilitat és un camp molt extens on podem i hem d’aprofundir. Però cal recordar que les directrius d’usabilitat no poden considerar-se mai regles fixes ni poden ser aplicades per igual en tots els llocs web, sempre caldrà tindre en compte i reflexionar sobre el tipus de lloc, l’audiència, objectius i context.

Més informació:

http://olgacarreras.blogspot.com.es/2007/02/la-usabilidad-como-metodologa-para-el.html

Entrades relacionades

Xatcom – Agencia digital Valencia
C/ de Molinell, 37  46010 València

Tots els drets reservats © Xatcom 2016

Xatcom – Agencia digital Valencia
C/ de Molinell, 37  46010 València

Tots els drets reservats © Xatcom 2016